วิธีซื้อปืนมือสองถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร ?

เอาจากประสบการณ์ของผมเลยนะครับ

 1. หาว่าจะซื้อจากใครถ้าหาได้แล้วก็ไปขอใบ ป.3ที่อำเภอท้องที่ของท่าน โดยเจ้าหน้าที่ก็จะขอตรวจเอกสารซึ่งมีดังนี้ครับ
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. หนังสือรับรองความประพฤติ (ให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นต์รับรอง)
  4. หนังสือรับรองการทำงาน
  5. บุ๊คแบงค์ยอนหลัง 6 เดือน เอกสารทรัพย์สินท์ เช่นโฉนดที่ดิน ประมาณนั้น
 1. เจ้าหน้าที่ก็จะถามว่าจะซื้อปืนจากใครเราก็บอกเขาไปเขาก็จะขอดูเอกสาร ซึ่งท่านต้องขอจากผู้ขายมาด้วย ก็มีดังนี้ครับ
  1. ใบ ป.4 ของผู้ขายท่านต้องวางมัดจำ(ให้ผู้ขายเซ็นด้านหลังมาด้วยนะครับ)
  2. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เซ็นสำเนาถูกต้อง 2 ชุด
  3. อันนี้บอกตรงๆเลยว่าจริงๆแล้วผิดแต่ทำไมมันต้องเป็นแบบนั้นไม่รู้นะ

คือเจ้าหน้าที่เขาจะถามว่าเอาปืนมาด้วยหรือไม่ ถ้าเอามาก็ตรวจความถูกต้องของปืนเลย
ซึ่งมันก็เหมือนกะโอนลอยอย่างไงก็ไม่รู้แต่ถ้ายังไม่ได้ปืนมาก็วันหลังตรวจคือ ป.3 เราออกก็ไปรับปืนมาครับ ไม่ว่าจะรับปืนเลยหรือรอ ป.3 ก่อนก็แล้วแต่ เอาเป็นว่าได้ ป.3 มาก็แล้วกัน ท่านก็ไปเอาปืนมา

 1. หลังจากได้ปืนพร้อมใบ ป.3 มาแล้วเอาปืนไปที่สถานที่ออกใบอนุญาติผู้ขาย ป.4 ของคนขายครับ เพื่อทำการตัดโอนครับ เอกสารที่ต้องเอาไป มีดังนี้ครับ 
  1. ใบ ป.3 ของเรา
  2. ใบ ป.4 ของคนขาย
  3. เอาปืนไปด้วย(ไม่ต้องเอาลูกไปนะครับ)เพื่อตรวจความถูกต้องของปืนครับ

  กลับมารอเอกสารตัดโอนที่บ้าน รอวันไปรับหรือว่าให้เจ้าหน้าที่ส่งมาที่บ้านก็ได้กำหนดเวลาไว้ที่30วัน
 1. เมื่อได้เอกสารตัดโอนมาแล้วก็เอาเอกสารไปที่อำเภอของเราเพื่อออกใบ ป.4 ของเรา
  (ถ้ายังไม่ได้เอาปืนไปตรวจก็เอาไปครับ กรณีวางมัดจำเพื่อเอาเอกสารมาแล้วเจ้าของไม่ได้ให้ปืนมา ซึ่งเป็นวิธีที่ถูกต้อง)

ถ้ารับใบ ป.4 ของเราแล้วก็เสร็จงานครับ

*** แนะนำครับไม่ควรหาซื้อปืนที่ไกลบ้านครับ เพราะท่านจะต้องเสียเวลาเสียค่าเดินทางวิ่งไปตัดโอน อย่าลืมตรวจสอบเอกสารดีๆด้วยนะครับ เช่นผู้ขายกับบัตรประชาชนเป็นคนๆเดียวกันหรือไม่เลขบนปืนกับเลขทะเบียนปืนตรงกับใบ ป.4ที่ท่านรับมาหรือไม่ ****
  ประมาณนี้ครับ ขอให้ท่านโชคดีเจอปืนที่ถูกใจครับ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.gun.in.th

error: