กรณีถูกจับคดีอาวุธปืน ต้องใช้วงเงินเท่าใด ในการประกันตัว

ข้อ  1. 
ขอประกันตัวเองโดยใช้ตำแหน่งคำประกันได้ครับ แต่หนังสือรับรองควรจะไม่เกิน 1-6 เดือน (ทางที่ดีควรจะภายใน 1 เดือนครับ เพราะการที่ตำรวจจะอนุญาตให้เราประกันในชั้นโรงพักได้  ตำรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากมีการหลบหนี ดังนั้นเอกสารต่างๆ จึงอยู่ในดุลยพินิจของตำรวจ)

ข้อ 2.

 1. ข้อหามีอาวุธปืนของผู้อื่นมีทะเบียน (พกพา) เงินประกัน 80,000 บาท           
 2. ข้อหาปืนไม่มีทะเบียน (พกพา)
  • พาติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ เงินประกัน 150,000  บาท               
  • พาไปโดยเปิดเผยในที่ชุมนุมชน เงินประกัน  200,000  บาท             
 3. ข้อหาปืนมีทะเบียนของตนเอง             
  • พาติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ  เงินประกัน  20,000  บาท             
  • พาไปโดยเปิดเผยในที่ชุมนุมชน  เงินประกัน  40,000  บาท    

การขอประกันตัว  คือการขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาในระหว่างสอบสวนหรือขอให้ปล่อยตัวจำเลยในระหว่างการพิจารณาของศาล  ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3  ลักษณะ   
1. การปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกัน   
2. การปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีประกัน   
3. การปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน

ทำได้เมื่อใด ที่ไหน   
1. เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังมิได้อยู่ในอำนาจของศาล ให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี   
2. เมื่อผู้ต้องหาถูกขังตามหมายศาลและยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อศาลที่ออกหมายขังนั้น   
3. เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนี้   
4. เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้ว หากมีอุทธรณ์หรือฎีกา แต่สำนวนยังมิได้ส่งไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วจะยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนี้หากสำนวนส่งไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วจะยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้นหรือยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณี   
5.  กรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นเด็กหรือเยาวชน ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว (อายุไม่เกิน 18 ปี) ตำรวจมีอำนาจควบคุมเด็กและเยาวชนได้เพียง 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นตำรวจต้องส่งตัวเด็กหรือเยาวชนให้ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเมื่อพนักงานอัยการฟ้องเด็กหรือเยาวชนต่อศาลแล้ว การขอประกันตัวเด็กหรือเยาวชนต้องยื่นต่อศาล

ผู้มีสิทธิยื่นขอประกัน   
1. ผู้ต้องหาหรือจำเลย   
2. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง  เช่น  ญาติพี่น้อง  นายจ้าง  ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อน  เป็นต้น 

หลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันได้   
1. เงินสด   
2. หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก   
3. พันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมสิน   
4. สมุดหรือใบรับฝากประจำของธนาคาร   
5. ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย และธนาคารผู้จ่ายรับรองตลอดไปแล้ว   
6. ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋ว   
7. หนังสือรับรองของธนาคารเพื่อชำระเบี้ยปรับแทนในกรณีผิดสัญญาประกัน   
8. บุคคลเป็นประกันและหลักประกัน   
9. หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย

หมายเหตุ   
1. ในกรณีวางสมุดเงินฝากหรือใบรับฝากประจำของธนาคาร จะต้องนำหนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือปัจจุบันดังกล่าวของธนาคารและมีข้อความอายัดจำนวนเงินนั้นมาแสดงด้วย   
2. ในกรณีวางโฉนดที่ดิน น.ส. 3 ก จะต้องมีหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของเจ้าพนักงานที่ดินหรือนายอำเภอท้องที่ซึ่งออกให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และต้องถ่ายสภาพที่ดิน จำนวน 2 รูป มาแสดงด้วย     
3. ให้ผู้ขอทำสัญญาประกันด้วยบุคคล เสนอหนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงสถานะอัตราเงินเดือนและหากมีภาระผูกพันในการทำสัญญาประกันหรือใช้ตนเองเป็นหลักประกันรายอื่นอยู่ก็ให้แสดงภาระผูกพันนั้นด้วย โดยสามารถทำสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 10 เท่าของอัตราเงินเดือน

หลักเกณฑ์การตีราคาประกัน

ประเภทคดี             ที่ดินเงินสด/เงินฝากฯบุคคล
มีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครอง             120,00080,000150,000
  มีปืนมีทะเบียนของผู้อื่นฯ60,00050,00070,000
  มีกระสุนปืนธรรมดา  1-50 นัด40,00020,00060,000
  มีกระสุนปืนธรรมดา 51 นัดขึ้นไป120,000100,000150,000
  มีอาวุธปืนสงครามฯลฯ(ม.55,78)300,000200,000400,000
  มีวัตถุระเบิด400,000300,000500,000
  พกพาปืนไม่มีทะเบียน120,000100,000150,000
  พกพาปืนมีทะเบียนของผู้อื่น60,00050,00070,000
  พกพาปืนมีทะเบียนของตนเอง30,00010,00050,000
  พกพาปืนมีทะเบียนไปในงานรื่นเริง180,000150,000200,000

หมายเหตุ ความผิดนอกเหนือจากนี้ให้เรียกหลักประกัน
(1).ที่ดินราคาประเมินเป็น 3/5 เท่าของค่าปรับสูงสุด ตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือ เงินสดเท่ากับอัตราค่าปรับสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติไว้ในความผิดนั้น บวกอีก 50% ของอัตราค่าปรับสูงสุดนั้น เช่น อัตราค่าปรับสูงสุด 10,000 บาท การกำหนดเงินสดในสัญญาประกันเป็นเงิน 15,000 บาท

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : khuankhanun.phatthalung.police.go.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: