ย้ายปืนไว้อีกจังหวัดหนึ่ง ระหว่างทางโดน ตร. ค้น จะทำอย่างไรดี

ปกติการพกปืนไปในที่สาธารณะจะเป็นความผิด แต่ถ้าจะเอาผิดไปซะทุกเรื่อง มันก็จะเป็นการใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องซักเท่าไรการเคลื่อนย้ายอาวุธปืน เช่น ย้ายปืนไปไว้ที่บ้านอีกจังหวัดนึง แล้วระหว่างทางโดน ตร ค้น จะทำยังไงดี

ในเรื่องนี้ ตร เค้ามีบันทึกแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติกันแล้ว เป็นบันทึกข้อความของกรมตำรวจ ที่ 0503(ส)/27663 ลงวันที่ 30 กันยายน 2525 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจค้นบุคคลพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณสถาน โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือ

  1. ใส่กระเป๋าไว้ท้ายรถซึ่งไม่สามารถหยิบใช้ได้ทันที
  2. ใส่กระเป๋าใส่กุญแจไว้ในรถ ซึ่งไม่สามารถหยิบใช้ได้ทันที
  3. พกเงินสดจำนวนมาก เก็บปืนในช่องเก็บของหน้ารถได้
  4. พกเงินสดจำนวนมาก แยกปืนกับกระสุน ใส่กระเป๋าไว้เบาะหลัง
  5. ห่อปืนและแม็กกาซีนแยกคนละห่อ เอาไว้ท้ายรถใส่กุญแจ

นอกจากนี้ ยังมีคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ยืนยันมาว่า การเก็บปืนที่ไม่สามารถเอามาใช้ได้ทันที ไม่เป็นความผิด

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๔๕ / ๒๕๔๐ กระเป๋าเอกสารที่เก็บปืน มีกุญแจล็อคถึง ๒ ด้าน ทั้งวางอยู่ที่เบาะด้านหลัง การจะหยิบฉวยอาวุธปืนมาใช้ทันทีทันใด ย่อมเป็นไปได้ยาก จึงมิอาจถือได้ว่าเป็นการพกพาติดตัว ทั้งเหตุผลที่จำเลยอ้างว่าเป็นการขนย้ายไปยังบ้านที่ต่างจังหวัดนั้น จำเลยมีสำเนาทะเบียนบ้านมานำสืบว่ามีการย้ายภูมิลำเนาไปจริง แม้จะภายหลังวันเวลาเกิดเหตุแต่ก็เพียงไม่กี่วัน ต้องรับฟังเป็นคุณแก่จำเลยตามที่อ้างว่าเจตนาเพียงขนย้ายสิ่งของ เมื่อโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงต้องฟังว่าจำเลยมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ที่จะพาอาวุธของกลางไปจำเลยไม่มีความผิดตาม พรบ.อาวุธปืน ฯ มาตรา ๘ ทวิ วรรคหนึ่ง , ๗๒ วรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑

ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางที่ ตร. เค้าได้ถือปฏิบัติกันเป็นส่วนใหญ่นะ แต่ส่วนน้อยนิดนั้น ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะ…

error: