เกล็ดความรู้เกี่ยวกับปืน ความหมาย ป.1 – ป.14

ความหมาย ป.1 – ป.14 

ป.1 คือ แบบคำร้องต่างๆ
ป.2 คือ ใบอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืน
ป.3 คือ ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนส่วนบุคคล ให้มีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนสำหรับการค้า
ป.4 คือ ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ให้มีอาวุธปืนไว้เพื่อเก็บ ให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนชั่วคราว
ป.5 คือ ใบอนุญาตให้ทำประกอบซ่อมแซมหรือจำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า
ป.6 คือ บัญชีสำหรับลงรายละเอียดของอาวุธปืนซึ่งได้ทำ สั่ง นำเข้า มีหรือจำหน่าย ประจำสถานที่ทำการค้า
ป.7 คือ บัญชีสำหรับลงรายละเอียดของเครื่องกระสุนซึ่งได้ทำ สั่ง นำเข้า มีหรือจำหน่าย ประจำสถานที่ทำการค้า
ป.8 คือ บัญชีสำหรับลงรายการยอดอาวุธปืน เครื่องกระสุน ประจำเดือน
ป.9 คือ บัญชีสำหรับลงรายการละเอียดของอาวุธปืนซึ่งได้ประกอบซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ ประจำสถานที่ทำการ
ป.10 คือ บัญชีสำหรับลงรายการยอดอาวุธปืนซึ่งได้ประกอบซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะของ ประจำเดือน
ป.11 คือ เรื่องขออนุญาต วัตถุระเบิด
ป.12 คือ ขออนุญาตนำอาวุธติดตัว
ป.13 คือ บัญชีรายการละเอียดวัตถุระเบิดประจำสถานที่ทำการของผู้รับใบอนุญาต
ป.14 คือ บัญชีรายการละเอียดยอดวัตถุระเบิดประจำเดือน

—————————————-
ที่มา : กลุ่มคนรักปืนถูกกฎหมายแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา

error: