พกปืนอย่างไร…ไม่ผิดกฎหมาย ห้ามอนุญาต!ใครบ้าง?

พรบ.อาวุธปืนฯ พกปืนอย่างไร…ไม่ผิดกฎหมาย? เผย 5 ขั้นตอนขอมี-ใช้อาวุธถูกต้อง ระบุห้ามออกใบอนุญาตให้ใครบ้าง

ในช่วงพักหลังมานี้ความเลือดร้อน การควบคุมสติและอารมณ์นั้น ปรากฏให้เห็นผ่านโลกออนไลน์กลายเป็นประเด็นข่าวครึกโครมค่อนข้างถี่เลยทีเดียว ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้อาวุธปืนเป็นเครื่องมือก่อเหตุ จนทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตตามมา อย่างเช่น ยิงฉลองในงานแต่ง แต่กระสุนไปถูกคนตาย หรือ หนุ่มคลั่งยิงพ่อตา-เมีย-ลูก เหตุเพราะเกิดหวงเมียหน้าตาสะสวยและถูกบังคับหย่า

พกปืนอย่างไร…ไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาความสงบ ทหาร ตำรวจ อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหรือใช้อาวุธปืน อยู่ระหว่างการช่วยเหลือราชการและมีเหตุจำเป็นต้องมีและใช้อาวุธปืน โดยมี 5 ขั้นตอนการขอมีและใช้อาวุธปืน 1. ยื่นคำร้องขอ (ใบ ป.1) 2. นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (ใบ ป.3) ภายใน 6 เดือนตั้งแต่ได้รับอนุญาต 3. ผู้ขอใบอนุญาตให้จัดซื้ออาวุธปืน และเครื่องกระสุนมาแล้ว ต้องนำอาวุธปืนนั้นไปให้นายทะเบียนตรวจสอบ 4. นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธ (ใบ ป.4) 5. การพกอาวุธปืนติดตัว (ใบ ป.12) ต้องขออนุญาตต่ออธิบดีกรมตำรวจ (ผบ.ตร)

ทั้งนี้สถานที่ขอใบอนุญาต กรณีพื้นที่กรุงเทพฯ ยื่นใบ ป.1-ป.4 ที่สำนักสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง และยื่นขอใบ ป.12 ที่กองบัญชาการสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับกรณีต่างจังหวัด ยื่นขอใบ ป.1-ป.12 ที่ว่าการอำเภอตามทะเบียนราษฎร์ โดยมี 5 กรณีที่ขออนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืน 1.ใช้ป้องกันตัวเองและทรัพย์สิน 2.เพื่อการกีฬา 3.เพื่อการล่าสัตว์ 3.เก็บเป็นที่ระลึก 4.พกชั่วคราว (นักการทูตและผู้ติดตาม) และ ห้ามออกใบอนุญาตให้บุคคลต่อไปนี้

1. ผู้ที่ต้องโทษจำคุก (ม.13) พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ

2. ไม่บรรลุนิติภาวะ

3. พิการหรือทุพพลภาพ

4. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

5. ไม่มีอาชีพและรายได้

6. ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

7. ประพฤติผิดร้ายแรง

อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ระบุข้อห้ามพกอาวุธปืนติดตัว โดยห้ามพกอาวุธติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามพกอาวุธปืนอย่างเปิดเผย หรือนำไปในที่ชุมชนที่มีงานรื่นเริงต่างๆ หากฝ่าฝืนจำคุก 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับ 1,000-10,000 บาท

———————————

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานกิจการยุติธรรม

error: