.22 LR ทำให้คนร้ายเสียชีวิตในระยะ 150 เมตรได้หรือไม่?

กระสุน .22 แอลอาร์แม้จะเป็นกระสุนขนาดเล็กที่ดู เหมือนจะไม่มีพิษสงอะไรนัก แต่ในความเป็นจริงนี่เป็นกระสุนอีกขนาดหนึ่งที่สังหารชีวิตผู้คนมาเสียนักต่อนัก ระยะอันตราย ไกลถึง 1 ไมล์หรือเกือบ 1.5 กิโลเมตร ด้วยความเร็วต้น สําหรับกระสุนมาตรฐาน 40 เกรน คือ 1,070 ฟุต/วินาที ที่ ระยะ 100 เมตร ความเร็วอยู่ที่ 890 ฟุต/วินาที ในขณะที่ กระสุนความเร็วสูงหรือพวกไฮ-เวโลซิตี้ น้ําหนักหัวกระสุน 40 เกรน จะมีความเร็วเฉลี่ย 1,280 ฟุต/วินาทีและที่ 100 เมตร มีความเร็ว 1,001 ฟุต/วินาที

เมื่อยืดระยะออกไปที่ 150 เมตรความเร็วลดต่ำลงอีก พอสมควร แต่ก็ยังมากเกินพอที่จะสังหารผู้ที่ตกเป็นเป้าหมาย ได้หากโดนเข้าที่อวัยวะสําคัญ นี่คือ อานุภาพของตัวกระสุน

กลับมาที่ตัวปืนคือ GMMG(ปืนยาว.22 Auto) นั้นความแม่นยําของตัวปืน อาจจะไม่เทียบเท่าพวกระบบลูกเลื่อน แต่ในระยะ 150 เมตร กับเป้าหมายขนาดบุคคลนั้นไม่ใช่เรื่องยากที่จะวางตําแหน่ง กระสุนเข้าจุดตาย ยิ่งได้ศูนย์กล้องกําลังขยายสัก 9 เท่าก็จะ ทําให้สามารถวางตําแหน่งกระสุนได้แม่นยํายิ่งขึ้น สามารถตั้ง รับกับฝ่ายตรงข้ามที่ถือปืนลูกซองหรือปืนสั้นได้อย่างไม่ยาก

กล้องที่เหมาะกับ CMMG ก็คือ พวกกล้องจุดแดง จะ ช่วยให้การยิงในภาวะแสงต่ําได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หวังผล ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

สําหรับการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน เลือกใช้กระสุน หัวรูความเร็วสูง จะได้อํานาจหยุดยั้งสังหารสูงกว่ากระสุนหัว ธรรมดา


error: