ปืนนกใน กับ ปืนนกนอก ข้อดี-ข้อเสีย ต่างกันอย่างไร

นกใน ที่เห็นทั่วๆ ไป น่าจะเป็น กล๊อก สไตเออร์ และพวก HK บางรุ่น ฯลฯ  สรุปแล้วก็คือพวกที่ ไม่มีนกโผล่ให้เห็น หรือไม่สามารถใช้มือง้างนกได้

ข้อดี 
1.พกพาสะดวก ไม่มีปัญหาเรื่อง เกาะเกี่ยวเสื้อผ้า เวลาชักยิง
2.ชิ้นส่วนน้อยกว่า การสึกหรอต่ำกว่า จังหวะลั่นไกไม่มีการกระแทก น่าจะทำให้แม่นยำกว่า
3.ออกแบบให้แนวลำกล้องอยู่ต่ำกว่า

ข้อเสีย
1.ไม่สามารถมองเห็นสถานะ ความพร้อมของปืนด้วยตาเปล่าได้ เช่น ปืน GLOCK มองด้วยตาเปล่า
ไม่รู้เลยว่าปืนขึ้นลำพร้อมยิงหรือยัง
2. ลดนกไม่ได้
3. ถอดประกอบ ตกแต่ง ทำความสะอาดยากกว่า

นกนอก ก็คือพวก CZ  COLT 1911 และพวกปืนลูกโม่ทั้งหลายและอีกมากมาย ที่มีนกโผล่ให้เห็น หรือสามารถใช้มือง้างนกได้ ลดนกได้ ด้วยมือ หรือกลไกก็แล้วแต่

ข้อดี
1. บริหารกลไก ได้ง่ายกว่า (ลดนก ขึ้นนก)
2. รู้สถานะของปืน เมื่อเห็นนกง้างอยู่ แสดงว่าพร้อมยิง (ยกเว้นไม่ได้ขึ้นลำ แต่ง้างนก)
3. กลไก น่าจะแข็งแรง และถอดประกอบตกแต่งได้ง่ายกว่า

ข้อเสีย
1. ในกรณีที่ไม่มีการลดนก ง้างนกแล้วพกพา โอกาสที่นกจะเกี่ยวติดเสื้อผ้าเวลาชักยิงมีสูง
2. น่าจะสึกหรอมากกว่า เพราะมีการกระแทกของหน้านกกับท้ายเข็มแทงชนวน
3. ชิ้นส่วนน่าจะมีมากกว่า

error: