ปืนพกกล 9 มม. Beretta 93R

เบเร็ตต้าเริ่มทำการพัฒนาปืนพกกล หรือแมซซีน พิสต้อล ( Machine Pistol ) หรือออโตเมติก พิสต้อล ( Automatic Pistol ) มาตั้งแต่ช่วงกลางปี ค.ศ.1970 โดยใช้แบบแปลนของเบเร็ตต้า 92 เป็นพื้นฐาน วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นปืนสำหรับประจำหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือคุ้มกันบุคคลสำคัญ ที่ต้องการปืนเล็กกะทัดรัด นำพามิดชิด อานุภาพการยิงสูง เหมาะสำหรับการยิงระยะประชิด

เบเร็ตต้า 93 เปิดเผยต่อสาธารณชนครั้งแรกปี ค.ศ.1977 อัตราการยิง 1,100 นัด/นาที ซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับปืนพกกล เป็นอัตราการยิงที่ไม่สามารถควบคุมการยิงและความแม่นยำได้ เนื่องจากปืนจะไต่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

เบเร็ตต้าจึงออกแบบโหมดการยิงเป็นชุดๆละ 3 นัด อันเป็นที่มาของตัว R ที่ต่อท้ายโมเดล ซึ่งมาจากคำว่า ” Battica ” ในภาษาอิตาเลี่ยน ” Burst ” หรือการยิงเป็นชุด ซึ่ง 96 อาร์จะยิงในอัตรา 3 นัดต่อการเหนี่ยวไก 1 ครั้ง และสามารถเลือกยิงในระบบกึ่งอัตโนมัติได้ด้วย โดยมีสวิทช์ควบคุมการยิงติดตั้งอยู่ด้านซ้ายของโครงปืนและมีคันห้ามไกติดตั้งแยกแยกอยู่ต่างหาก

ด้านหน้าโกร่งไกติดตั้งฟร้อนท์ กริ๊ฟ Front Grip ) ที่สามารถพับเก็บไปตามแนวความยาวของลำกล้องได้ เพื่อช่วยให้ควบคุมปืนได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในการยิงประกอบพานท้ายในระบบอัตโนมัติ

ข้อมูลปืน : Beretta 93R

  • ผู้ผลิต Beretta
  • ระบบปฏิบัติการ Short recoil, locked breech
  • ออกเเบบปี  ช่วง 1970s
  • ผลิตปี 1979–1993
  • ขนาดกระสุน 9 X 19 มม
  • บรรจุกระสุน 15,20 นัด
  • อัตราการยิง 1,100 นัดต่อนาที (ยิงด้วยโหมด burst ชุดละ 3 นัด)
  • ระยะหวังผล 50 เมตร

ข้อมูล ปืนศาสตร์และศิลป์แห่งอาวุธ เล่มที่ 5
โดย วิทยา สุขสมโสตร

error: