Glock 32 ขนาด .357 SIG

กล็อค 32 เป็นปืนอีกรุ่นหนึ่งที่เคยมีการสั่งเข้ามาในบ้านเราจำนวนไม่มากนัก แต่หลังจากนั้นก็เงียบหายไปทั้งที่ใช้กระสุน .357 ซิกซึ่งมีอานุภาพสูงระดับเดียวกับ .357 แม็กนั่มเป็นกระสุนที่เพิ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ล่าสุดเพื่อให้เป็นคู่แข่งของ .40 สมิธ แอนด็ เวสสัน

กล็อค 32 ยังคงใช้โครงและกลไกเหมื่อนกับกล็อครุ่นอื่นๆ มิติเท่ากับกล็อค 19 ทุกประการเป็นปืนในชั้นคอมแพ็คของกล็ค 22 จุดที่น่าสนใจคือกระสุนขนาด .357 ซิก ซึ่งซิก-ซาวเอ้อร์แห่งเยอรมันพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อให้เป็น ” คู่แข่ง ” ของ .40 สมิธ แอนด์ เวสสัน เริ่มพัฒนากระสุนขนาดนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1993 ด้วการนำเอาปลอกของ .40 มาบีบคอลง

ที่น่าสนใจก็คือ ใครที่มีกล็อค 23 หากต้องการยิง .357 ซิกก็เพียงแค่หาลำกล้อง .357 ซิกมาเปลี่ยนเท่านั้นก็สามารถที่จะยิง .357 ซิกได้ทันที เนื่องจาก .357 ซิกนำเอาปลอกกระสุนของ .40 สมิธๆ มาบีบคอลง จึงสามารถใช้สไล้ค์กับแม็กกาซีนของกล็อค 23 ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์คู่ควบอื่นๆ

ข้อมูล ปืนศาสตร์และศิลป์แห่งอาวุธ เล่มที่ 2
โดย วิทยา สุขสมโสตร

error: