Taurus PT-24/7 ขนาด 9 มม. 17 นัด จากบราซิล

เทารัส อินเตอร์เนชั่นแนล เริ่มพัฒนาปืนออโต้ฯ โครงโพลิเม่อร์ออกมาครั้งแรกคือ เทารัส พีที -11 มิลเลนเมี่ยม ปืนในชั้นคอมแพ็คในปี ค.ศ.1997 ค.ศ.2003 ก็พัฒนาโครงโพลิเม่อร์ในตระกูล 24 ออกมาด้วยมิติและรูปทรงที่แตกต่างไปจากมิลเลนเนี่ยม จัดเป็นปืนชั้นเซอร์วิส แฮนด์กันที่มีสมรรถนะสูง

เทารัส 24 ถือเป็นการ ” ปฏิวัติตัวเอง ” ครั้งใหญ่ มีความแตกต่างไปจากปืนทุกรุ่นที่เคยผลิตออกมาเกือบโดยสิ้นเชิงโครงปืนผลิตด้วยโพลิเมอร์ ทรงด้ามออกแบบตามหลักเออร์โกโนนิคหรือหลักสรีรศาสตร์ เสริมด้วยลายกันลื่นในแนวขวางเพื่อการควบคุมปืนที่ดีและมั่นคง

พีที 24/7 เป็นปืนระบบไฟริ่ง พินสไตร์ทเกอร์ ( Firing Pin Strker ) คล้ายกับกล็อก แต่เน้นความปลอดภัยสูงสุด ด้วยการติดตั้งคันห้ามไกภายนอกให้กับ 24/7 โดยติดตั้งไว้ทางด้านขวาของสไล้ด์บริเวณด้านหลังช่องคลายปลอก ล็อคและปลดล็อคด้วยกุญแจที่มีมาให้พร้อมกับตัวปืน … !!@

ข้อมูล ปืนศาสตร์และศิลป์แห่งอาวุธ เล่มที่ 5

โดย วิทยา สุขสมโสตร

error: