ข้อดี – ข้อเสีย ของการมีอาวุธปืน

ข้อดี ของการมีอาวุธปืน

  • ข้อดีที่สุดของมันก็คือ มันเป็นเครื่องมือในการป้องกันตัวที่ถือว่าดีที่สุดในโลก คงต้องย้อนกลับไปมองเรื่องของการป้องกันตัวกันก่อนว่า “การป้องกันตัวจากผยันตรายนั้นจำเป็นแค่ไหน” มันสำคัญและจำเป็นมาก ๆ เนื่องจากมันเป็นสิทธิแรกกำเนิด เกิดขึ้นมาในทันทีที่เราลืมตาดูโลก มันเกิดขึ้นก่อน กฎหมายลายลักอักษรใด ๆ จะระบุไว้ มันเป็นสัญชาติญาณตามธรรมชาติ ซึ่งมิใช่จะมีอยู่แค่ในมนุษย์เท่านั้น แต่มันยังมีในสัตว์ หรือแม้กระทั่งในต้นไม้
  • เมื่อเรารู้แน่ชัดแล้วว่า เรามีสิทธิในการป้องกันตัว เราก็ต้องรู้อีกว่าเรามีสิทธิในการเลือกเครื่องมือในการป้องกันตัวด้วย เช่นกัน
    อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นของคำตอบนี้ว่า “ปืนเป็นเครื่องมือในการป้องกันตัวที่ดีที่สุดในโลก” ดังนั้นไม่แปลกเลย ถ้าปืนจะถูกเลือกใช้งานเพื่อการป้องกันตัวเป็นลำดับแรก ของทุก ๆ เครื่องมือ

ข้อเสีย ของการมีอาวุธปืน

  • ข้อเสียที่ชัดเจน และส่งผลกระทบต่อสังคมมากที่สุด ที่มองเห็นน่าเป็นว่า
    “เพราะปืนสามารถทำร้ายคู่ต่อสู้ได้โดยไม่ต้องเข้าถึงตัวปืน..จงสามารถกระตุ่น สันดานดิบ ของมนุษย์ ออกมาได้ง่าย กว่าอุปกรณ์หรือเครื่องในการป้องกันตัวอื่น ๆ “ แต่ไม่เจาะจงเสมอไปว่า จะเป็นกับทุกคนที่ครอบครองอาวุธปืน ขึ้นกับการอบรมบ่มเพาะจิตใจของตนเอง การฝึกฝนการใช้งานอาวุธปืน ให้ก้าวพ้นขอบเขตอำนาจทางจิตวิทยาของอาวุธปืนไปให้ได้ หรือ ไม่ได้ เท่านั้น
  • ส่วนข้อเสียอย่างอื่น ก็อาจเป็นเรื่อง เปลืองเงิน หรืออาจผิดกฎหมายในการใช้งาน เช่น การพกพา การดัดแปลง การยิงในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร เป็นต้น

ที่มา : ชมรมครูฝึกยิงปืน

error: