การพกพา Blank Gun ในรถยนต์ผิดหรือไม่?

ท่านควรจะแยกปืน แม๊ก และ ลูกกระสุน ออกจาก ลำเพลิงด้วย ให้อยู่ห่างจากกัน *มิใช่พร้อมยิง*

มีอีกหลายท่านที่เข้าใจผิด…ว่า…การพกปืนแบบแยกแม็กกาซีนนั้นเป็นการป้องกันเมื่อถูกตรวจค้นแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยในทางคดี ส่วนใหญ่ของคนที่คิดจะพกปืน น้อยคนคงคิดจะแยกแม็กกาซีนจากโครงปืนเหตุผลเพียงเพื่อหวังใช้งานกรณีฉุกเฉินให้ทันท่วงที เพราะนาทีที่ฉุกเฉินนั้น เศษนาทีที่มัวใส่แม็กกาซีนและขึ้นลำนั้นมีค่ามาก

หากใครคิดจะพกแล้วคงต้องเตรียมตัวกับการตรวจค้นจาก จนท.อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการพกปืนจริงหรือ blank gun หากโดนตรวจค้นถึงจะแยกแม็กกาซีนจากโครงปืนแล้ว *ก็มีความผิด* แตกต่างกันตรงโทษที่จะได้รับระหว่างพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาต พกพาอาวุธปืนหรือพกพาสิ่งเทียมอาวุธปืนซึ่งกฎหมายไม่มีใบอนุญาตพกพาสิ่งเทียมอาวุธปืน

ฉะนั้นการพกพาแบบแยกแม็กกาซีนไม่มีประโยชน์อันใดในทางคดีถึงจะเป็นอาวุธปืนจริงหรือเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน ยกเว้นการนำพากรณีจำเป็นและเร่งด่วนเท่านั้นจึงได้รับการยกเว้น
การจับกุม หากพาปืนไปด้วยในรถโดยไม่มีเหตุอันควรถึงแยกแม็กกาซีนจากโครงปืนก็ไม่ได้เป็นการป้องกันหรือไม่มีประโยชน์ในทางคดี เช่นกัน
(หากคิดพกปืนแบบแยกแม็กกาซีน สำหรับผมว่า…ควรแยกใส่กระเป๋าเอกสารหรือกระเป๋าเดินทางให้มิดชิดเลยดีกว่าดีที่สุด)

การแยกแม็กกาซีนจากโครงปืนเป็นสิ่งที่พึงกระทำเพื่อให้ได้รับการพิจารณา ยกเว้น การจับกุมในการเคลื่อนย้ายหรือนำพาปืน(แตกต่างกับการพกพานะครับ) ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้ จนท.ใช้ดุลย์พินิจประกอบการไม่จับกุม มีหลักเกณฑ์ดังนี้ครับ

  1. ถ้าได้นำอาวุธปืนใส่กระเป๋าเก็บไว้ในช่องเก็บของท้ายรถ ซึ่งไม่สามารถหยิบใช้ได้ทันทีทันใด
  2. เอาอาวุธปืนใส่กระเป๋าใส่กุญแจแล้ววางไว้ในรถซึ่งไม่สามารถหยิบใช้ได้ในทันทีทันใด
  3. ไปเก็บเงินจากลูกค้าต่างจังหวัด จำนวนเป็นหมื่นๆ นำติดตัวมาแล้วมีอาวุธปืน
    ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้ว ใส่ช่องเก็บของหน้ารถยนต์เพื่อป้องกันตัวและทรัพย์สิน
  4. ไปเก็บเงินจากลูกค้าต่างจังหวัด นำอาวุธปืนติดตัวมาด้วย โดยแยกอาวุธปืน
    และเครื่องกระสุนปืนออกจากกัน ใส่กระเป๋าเอกสารไว้ที่พนักเบาะหลังรถยนต์
  5. ห่ออาวุธปืน และแหนบบรรจุกระสุนปืน ( แม็กกาซีน ) แยกออกคนละห่อเก็บไว้ในกระโปรงรถยนต์ซึ่งใส่กุญแจ

สิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้นหากมีการตรวจสอบแล้ว จะพบว่า Blank gun ไม่ใช่อาวุธปืนฉะนั้นหลักเกณฑ์พิจารณา 5 ข้อด้านบนคงไม่ต้องใช้ แต่ที่นำมาแสดงเพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่ยังไม่รู้ครับ และเนื่องจาก Blank gun ไม่ใช่อาวุธปืนจึงไม่มีสิทธิถูกจับกุมเว้นแต่เพื่อสอบสวน ของกลางไม่มีสิทธิริบ เว้นแต่…เพื่อตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่


อ้างอิงจาก
( สำเนาบันทึกข้อความ )
ส่วนราชการ กรมตำรวจ
ที่ 0503(ส) / 27663 วันที่ 30 กันยายน 2525
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจค้นบุคคลพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะสถาน
(ลงชื่อ) พล.ต.ท.ณรงค์ มหานนท์
รอง อ.ตร.ปป.ปรท.อ.ตร.

error: