ถูกจับคดีอาวุธปืน ต้องใช้วงเงินเท่าใด ในการประกันตัว

พรบ.อาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐

มี/ใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อหาหรือฐานความผิดวงเงินประกัน(บาท)
ปืนสั้น, ปืนไฟแช็ค, ปืนปากกา100,000 บาท
ปืนยาว, ปืนแก๊ป20,000 บาท
ปืนอัดลม10,000 บาท
มีเครื่องกระสุนปืน20,000 บาท

มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและพกพาโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อหาหรือฐานความผิดวงเงินประกัน(บาท)
อาวุธปืนไม่มีทะเบียน150,000 บาท
อาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่น60,000 – 80,000 บาท
อาวุธปืนมีทะเบียนของตนเอง20,000 – 40,000 บาท
พกพาอาวุธปืน ปืนยาว ปืนแก๊ป ปืนอัดลม75,000 บาท

เครื่องกระสุนสงครามอย่างเดียว

ข้อหาหรือฐานความผิดวงเงินประกัน(บาท)
ไม่เกิน 5 นัด50,000 บาท
เกิน 5 นัด ไม่เกิน 20 นัด100,0000 บาท
เกิน 20 นัด ไม่เกิน 50 นัด150,000 บาท
เกิน 50 นัด200,000 บาท

**หมายเหตุ** เป็นราคาประกันโดยประมาณ ซึ่งศาลอาจตีราคาสูงหรือต่ำกว่านี้ก็ได้ โดยคำนึงถึงราคาหรือมูลค่าทรัพย์ที่เสียหายประกอบกับพฤติการณ์แห่งคดี

ขอบคุณข้อมูลจาก : ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม

error: