ปืนไรเฟิลจู่โจม Colt M16A4

เป็นปืนไรเฟิลจู่โจมอัตโนมัติจากสหรัฐอเมริกา ที่พัฒนามาจาก A1 โดยการจับรางที่โครงระหว่างการส่งกระแสก๊าซในการส่งลูกเลื่อน และพัฒนามาจาก A2 โดยการคลื่นลูกเบี้ยวของไกเพื่อการยิงที่เร็วขึ้น ใช้กระสุนขนาด 5.56 x 45 มม.

เหมาะสำหรับงานทหารไทยในเชิงรณยุทธิ์สามารถใช้งานได้ทั้งสองแบบคือ ยิงระยะจู่โจมในระยะใกล้ถึงกลางเป็นแบบคอมมานโด และสองคือยิงแบบประจัญบานในระยะแหนบราบบนกับพื้น ประชาชนมีสิทธิในการใช้งานซ้อมยิงเป้าเพื่อสมาธิ มีสิทธิในการแตะปืนเพื่อเรียนการเรียนแบบการใช้งานทหารจริงแต่ ไม่สามารถครอบครองได้ เนื่องจากว่าเป็น อาวุธสงคราม ตามบัญญัติที่กฏหมายไทยเขียนไว้ในหนังสือกรมสรรพสาวุธไทย

M16A4 สามารถถอดศูนย์หลังเป็นทั้งที่หิ้วออกมาได้อาจจะเปลี่ยนเป็นศูนย์กล้องเล็งเพื่อความสะดวกในการเล็ง กระโจมมือสามารถถอดออกเพื่อเปลี่ยนเป็นรางพิคคานี่ย์ได้เพื่อที่จะติดอุปกรณ์เสริมอาทิ เลเซอร์เล็งเป้าหมาย ไฟฉายเพื่อส่องไฟในตอนกลางคืน และ ที่จับรางเพื่อเปลี่ยนแนวในการยิงแบบจับแท็บหน้าในการยิง ลำกล้องเป็นแบบไฟเบอร์แก้ว 2 ชั้นเสริมเกลียวลำกล้องเป็นแบบ แลนด์ แอนด์ กรู๊ฟ คือ เกลียวพาดโค้งจากระยะปลายไปตลอดรังเพลิงเป็นแนวโค้งนูน เป็นจำนวน 6 เกลียววนขวา สำหรับปืนไรเฟิล จึงเหมาะกับกรมราบทหารในแผ่นดินไทยนี้ครับ

error: