ADS ไรเฟิล สะเทินน้ำสะเทินบก จากรัสเซีย

บริษัท High Precision Systems ของประเทศรัสเซีย  เปิดตัวปืนไรเฟิลสะเทินน้ำสะเทินบก ADS ซึ่งออกแบบมาเพื่อหน่วยคอมมานโดของกองทัพเรือ

ไรเฟิล ADS เป็นไรเฟิลแบบแรกที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานทั้งบนบก และในน้ำอย่างเท่าเทียมกัน โดยถูกออกแบบมาเพื่อหน่วยคอมมานโดของนาวิกโยธิน ซึ่งมีการปฏิบัติการทั้งบนบกและในน้ำ คาดว่าไรเฟิลนี้จะมาแทนไรเฟิล APS (underwater specialized rifle) ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในน้ำโดยเฉพาะ

ขณะที่อยู่บนบกไรเฟิล ADS จะใช้กระสุน 5.45×39 มม. พร้อมทั้งลูกระเบิดแบบ VOG-25 และ VOG-25P ซึ่งยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดด้านใต้ปืน เมื่ออยู่ในน้ำไรเฟิลนี้จะใช้กระสุน 5.45×39 mm PSP หรือ PSP-UD ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการยิงใต้น้ำ

ไรเฟิล ADS หนัก 4.6 กิโลกรัม (รวมเครื่องยิงลูกระเบิด) ยาว 685 มม. ยิงกระสุนได้ 800 นัดต่อนาที ระยะหวังผล 500 เมตร (บนบก) ใช้การออกแบบๆ Bullpup layout ทำให้สามารถลดความยาวของ ตัวปืนลงได้ และยังช่วยเพิ่มความคล่องตัว

error: