Smith&Wesson M51 ขนาด .22 Magnum ลูกโม่โครงเล็ก

สมิธฯ โมเดล 51 เป็นลูกโม่โครงเล็ก (J-Frame) ขนาด .22 แม็กนั่ม (.22 WMR) จุหกนัด ลำกล้องสามนิ้วครึ่ง ศูนย์ปรับได้ มองผ่านๆ เหมือน Combat Masterpiece ย่อส่วน
ชื่อเดิมของโมเดล 51 คือ Kit Gun Magnum เริ่มผลิตในปี 1960 เป็นคู่กับ Kit Gun โมเดล 34 ที่เป็นขนาด .22 LR คำว่า Kit Gun แปลได้ว่า “ปืนเข้าชุด” ซึ่งหมายถึงชุดยังชีพเดินป่า ใส่เป้ไปพร้อมกับอุปกรณ์จำเป็นเล็กๆ น้อยๆ ถ้าไม่มีเรื่องจำเป็นก็ใช้ยิงเล่น ถ้าจำเป็นก็ใช้ป้องกันตัวหรือหาอาหารได้ด้วย โมเดล 51 เลิกผลิตในปี 1974 และมาโผล่อีกครั้งในรูปสเตนเลสส์ เรียกว่าโมเดล 651 ผลิตตั้งแต่ปี 1983 จนเลิกไปอีกครั้งในปี 2000

สำหรับบ้านเรา นิยมกันว่าเป็น “ลูกกรด” ที่อำนาจรุนแรงใช้แทน .38 ได้ อาจเป็นเพราะไฟแลบปลายกระบอกยาวเวลายิงในที่มืด เนื่องจากกระสุนออกแบบมาให้ใช้ในปืนยาว พอเอามาใส่ปืนพกจึงมีดินขับเหลือมากเมื่อหัวกระสุนพ้นลำกล้อง ในความเป็นจริงไม่ได้แรงมากมาย คือเมื่อยิงจากปืนพกได้พลังงาน พอๆ กับลูกกรดธรรมดายิงจากปืนยาวครับ

ปัญหาที่พบคือ คัดปลอกยาก ไปจนถึงปลอกบวมหรือแตกในช่องโม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรุ่น 651 ซึ่งบางส่วนเป็นเพราะเจ้าของเอากระสุน .22 LR มาใช้แทนแม็กนั่ม แล้วก็บ่นว่าปืนไม่ดี ยิงไม่แม่น ยิงแล้วปลอกแตก ถ้าเป็นลูก .22 แม็กนั่มของมันจริงๆ ปัญหาน้อยกว่าและไม่รุนแรง ความแม่นยำก็ดีมาก

error: