Girsan MC 1911 Commander ขนาด .45 ACP จากตุรกี

ผลิตโดย GIRSAN ออกเสียงตามต้นทาง “กีร์ซาน” ซึ่งมาจากชื่อเมือง Giresun ที่ตั้งโรงงานในประเทศตุรกี ชื่อเต็มคือ GIRSAN Machine and Light Weapon Industry, Co. ก่อตั้งเมื่อปี 1994 เน้นการผลิตปืนพกกึ่งอัตโนมัติเป็นหลัก มุ่งให้เป็นปืนมาตรฐานทหารของนาโต และทำสำเร็จตั้งแต่รุ่นแรก คือ Yavuz 16 ขนาด 9 มม. พาราเบลลัม ที่ออกขายตั้งแต่ปี 1995 โดยอาศัย เบเร็ตต้า 92 เป็นต้นแบบ มาถึงปัจจุบัน กีร์ซานมีกำลังผลิตปีละ 60,000 กระบอก ใช้เครื่องจักร CNC ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถผลิตชิ้นส่วนทั้งหมดได้เอง รวมทั้งลำกล้องแบบทุบเย็น (Cold Forged) มีปืนพกให้เลือกได้ 31 แบบ และปืนลูกซอง 3 แบบ

สำหรับ MC 1911 เห็นได้ชัดว่ามุ่งตลาดสหรัฐเป็นหลัก ด้วยรูปทรง 1911 และขนาดกระสุน .45 ACP เป็นผลงานล่าสุดของ กีร์ซาน เริ่มผลิตในปี 2010 จากปืนพื้นฐาน mil-spec คือมาตรฐานทหาร สิ่งที่กีร์ซานปรับแต่งเพิ่มคือ โครงปืนพร้อมรางรับอุปกรณ์, ศูนย์แต้มจุดขาวสามจุด ศูนย์หน้าสอดหางเหยี่ยวขวางโครงเพิ่มความแข็งแรง, ไกโปร่ง, นกโปร่งลดน้ำหนัก, หลังอ่อนหางยาวพ้นหางนก จับสูงได้ไม่จิกง่ามมือ และมีสันดันอุ้งมือให้ทำงานได้แน่นอนขึ้น, คันนิรภัยแบบแป้นยาวกดได้ถนัด โดยชิ้นส่วนต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนไปใช้ระดับพรีเมียมได้ตามต้องการ

กีร์ซานใช้เรือนสปริงนกสับแบบโค้งเหมือน 1911A1 ตัวนี้ถอดเปลี่ยนเป็นแบบตรงได้ถ้าต้องการ มีที่น่าสังเกตคือ ลำกล้องที่กีร์ซานทำเองด้วยกรรมวิธี hammer forge เป็นแบบหกร่องเกลียวเวียนขวา ไม่ทำเวียนซ้ายเหมือนที่นิยมกันในสหรัฐ แต่ความเร็วเกลียว ครบรอบที่ 404 มิลลิเมตร เท่า กับ 16 นิ้ว มาตรฐานอเมริกัน, และมิติต่าง ๆ กำหนดเป็นมิลลิเมตรแทนของเดิมที่เป็นนิ้ว มีผลจุดเดียวคือบูชที่โครงปืนตัวรับสกรูยึดประกับด้าม ทั้งบูชและสกรูเกลียวเป็นเมตริก ถ้าเปลี่ยนประกับอาจต้องปรับแต่งเล็กน้อย

error: