ความผิด TOP Hits ของคนมีปืน

พรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ.2490

มาตรา 4  

(1) “อาวุธปืน” หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุน ปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น ๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง

(2) “เครื่องกระสุนปืน” หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊ส เชื้อเพลิง เชื้อโรค ไอพิษ หมอกหรือควัน หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน หรือเครื่อง หรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำ หรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืน

ปัญหาความผิด TOP Hits ของคนมีปืน

 1. ปืนเถื่อน (มีอาวุธปืนไม่มีทะเบียน)
  ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 -20,000 บาท (ตาม ม.7ประกอบ ม.72 พรบ.อาวุธปืน)
 1. ปืนผิดมือ (มีอาวุธปืนของผู้อื่นที่ได้รับใบอนุญาตไว้ในครอบครอง)
  ต้องระวางโทษจำคุก 6 เดือน – 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 (ม.7 ประกอบ ม.72 วรรคสาม พรบ.อาวุธปืน)
 1. มีกระสุนไม่ถูกขนาดกับปืนที่ได้รับอนุญาต (มีเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต)
  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.8ประกอบ ม.72 ทวิวรรคหนึ่ง ของ พรบ.อาวุธปืน)
 1. พกพาโดยไม่มีใบอนุญาต
  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.8ทวิวรรคหนึ่ง ประกอบ ม.72 ทวิวรรคสอง ของ พรบ.อาวุธปืน)
 1. ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ
  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 พันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.376 ป.อาญา) มาตรา 376 ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกิน ห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา : ทนายคู่ใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: