Single Action กับ Double Action ต่างกันอย่างไร ?

ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติเป็นปืนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ปืนสมัยแรกๆยิงในระบบ Single Aciton Only (SAO) แต่ปืนสมัยใหม่หลายรุ่นสามารถยิงได้ทั้งระบบ Double Action และ Single Action (DA/SA)

ระบบซิงเกิลแอ๊คชั่น (Single Action)

คือ ระบบการลั่นไก ที่จะลั่นไกให้นกสับลง หรือเข็มแทงชนวนวิ่งไปกระแทกจานท้ายได้นั้น นกสับหรือเข็มแทงชนวน ต้องง้าง หรือ ถอยตัวมาข้างหลังก่อน ด้วยแรงกระทำ”ที่ไม่ใช่จากการลากไก” เช่น ง้างนกด้วยมือ ง้างนกด้วยการขึ้นลำ(สไลด์ปืนถอยมาง้างนก)

อาการของปืนระบบซิงเกิลแอ๊คชั่น (Single Action) เมื่อพร้อมที่จะยิงคือ นกสับ หรือ เข็มแทงชนวน ถอยหลังมาสุด เตรียมที่จะสับลงหรือพุ่งออก ไกปืนเซ็ทตัวมาข้างหลัง และเมื่อเหนี่ยวไกยิงออกไป จะเดินไกมาข้างหลังด้วยระยะที่สั้นและเบา ถ้านกสับไม่ง้าง ก่อน เหนี่ยวไกอย่างไร ก็ไม่ทำให้นกสับขยับตัวได้

คำว่า ซิงเกิล หมายถึง อาการของนกสับ ที่ทำงานด้วยการสับอย่างเดียว เมื่อเหนี่ยวไกจังหวะเดียว

A Fistful of Dollars

ระบบดับเบิลแอ๊คชั่น (Double Action)

คือ ระบบการลั่นไก ที่เมื่อจะลั่นไกให้นกสับ หรือเข็มแทงชนวน สับลง/พุ่งไปข้างหน้า ต้องมีแรงจากการเหนี่ยวไกไปทำให้นกสับหรือเข็มแทงชนวน ถอยง้างจากจังหวะสับ ขึ้นมาก่อน คือเมื่อเหนี่ยวไกลากมาข้างหลัง นกจะยกตัว (จากตำแหน่งลงสุด)ขึ้นเป็นจังหวะที่หนึ่ง เมื่อยกตัวจนสุดแล้ว ไกที่ลากยาวมาข้างหลังต่อ จะเป็นการปล่อยให้นกสับฟาดลง เป็นจังหวะที่สอง

อาการของปืนระบบดับเบิลแอ๊คชั่น (Double Action) ที่พร้อมยิงคือ อาการที่ไกปืนอยู่ตำแหน่งปกติ นกสับไม่ง้าง เมื่อเหนี่ยวไกยิง นกจะง้างจนสุดแล้วสับลงทันที

Sig Sauer DAK Trigger

คำว่า ดับเบิล คือ อาการของนกสับ ที่ยกตัวง้างขึ้นเมื่อเริ่มเหนี่ยวไก เป็นจังหวะแรก และเมื่อเหนี่ยวไกถอยมาเรื่อยๆ นกสับจะฟาดตัวลง เป็นจังหวะที่สองนั้นพอสรุปได้ว่า ในการยิงระบบ Double Action นั้นนกสับจะอยู่ชิดโครงปืนและไกอยู่ในตำแหน่งปกติ เวลายิงนิ้วต้องเหนี่ยวไกปืนลากยาวกว่ากระสุนจะลั่นออกไป (ระยะลากไกยาว) เนื่องจากการเหนี่ยวไกนั้นจะต้องทำการง้างนกสับให้ถอยหลังจนสุดถือเป็น Action แรก ต่อมาเมื่อถึงจุดหนึ่งนกสับจะดีดกลับมาชิดโครงปืนกระแทกเข็มแทงชนวนไปกระทบจานท้ายปลอกกระสุนเกิดการจุดระเบิดของกระสุนขึ้นเป็น Action ที่สอง

ในขณะที่ปืนซึ่งยิงในระบบ Single Action นั้นนกสับจะถูกง้างไว้พร้อมยิงก่อนแล้ว และไกปืนจะถอยหลังมาอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้โครงปืน เวลายิงนิ้วเหนี่ยวไกเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งกระสุนเข้าเป้าหมายได้ (ระยะลากไกสั้น)

ปืนแบบนี้เมื่อบรรจุกระสุนพร้อมในรังเพลิงสามารถลดนกให้ชิดโครงปืนได้ เมื่อต้องการยิงก็สามารถเหนี่ยวไกได้ทันทีโดยยิงในระบบ Double Action (ลากไกยาว) และในนัดถัดไปนกสับจะถูกง้างเตรียมพร้อมในระบบ Single Action (สไลด์ถอยหลังมาง้างนกให้) ดังนั้นไกปืนจะอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้โครงปืนจึงใช้แรงในการเหนี่ยวไกน้อยกว่า (ลากไกสั้น) โดยปกติเมื่อมีกระสุนพร้อมในรังเพลิงเพื่อความปลอดภัยจึงต้องขึ้นคัน Safety ของปืนเอาไว้ด้วยเสมอ เมื่อจะใช้งานก็แค่ปลดคัน Safety ลงก็สามารถยิงได้เลย

ปืนบางแบบยิงได้แต่ระบบ Double Action Only (DAO) การยิงทุกนัดต้องลากไกยาวเท่ากันตลอด นอกจากนั้นหากปืนไม่มีซองกระสุนอยู่ในโครงปืนก็จะไม่สามารถทำการยิงได้

จะเห็นได้ว่ากลไกการทำงานของปืนสมัยใหม่มีให้เลือกหลากหลาย เราต้องรู้ว่าปืนกระบอกที่เราใช้อยู่มีระบบการทำงานแบบใด ในกรณีของระบบ DA/SA เราควรรู้ว่ายิงนัดแรกต้องลากไกยาวใช้แรงมาก แต่นัดถัดไปลากไกสั้นและออกแรงน้อยลง แต่ถ้าเป็นระบบ DAO ก็ลากไกยาวเท่ากันทุกนัด ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนให้คุ้นเคยกับปืนกระบอกที่เราใช้อยู่ประจำ

Beretta M9 Double Action Single Action

ดังนั้น ควรเลือกปืนที่คุณสามารถใช้และยิงได้อย่างถนัด อีกทั้งทำความคุ้นเคยกับการเหนี่ยวไกในปืนของเราเอง นะครับ


ขอบคุณข้อมูลจาก​ : ปืนสวัสดิการ​ นครบาลกันส์

error: